Het Medical Taping Concept

Het Medical Taping Concept

De achtergrondgedachte is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfedoorstroming en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Medical tape is zeer breed toepasbaar. Denk aan spieren harder of minder hard laten werken, verminderen van vochtophopingen, overbelastingsklachten zoals RSI en een tenniselleboog, hoofdpijn en zelfs menstruatieklachten.

Wij rekenen een kleine bijdrage van 4 euro voor het gebruik van de tape, omdat deze zeer kostbaar is.

Meer info over het Medical Taping Concept? Vraag naar Koos Hoogedoorn en/of Eline Zijlstra op 
020-6220572.