Het Mulligan concept

Het Mulligan concept

Het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn. Veel gewrichtsklachten worden veroorzaakt door een "positiefout" of "ontsporing" van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar; het "repositioneren", oftewel het herstel van de ontsporing in het gewricht kan een opmerkelijk snel herstel te zien geven. Zelfs in al jaren voortslepende gevallen! De methode is een samenspel van handelingen door de therapeut en gelijktijdig door de patiënt uit te voeren actieve bewegingen. Huiswerkoefeningen zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen.

Toepassing van de methode vindt alleen plaats, als er is voldaan aan Mulligan's belangrijkste stelregel: de beweging moet met behulp van de therapeut 100% pijnloos zijn. Wordt niet voldaan aan die stelregel, dan is deze behandelmethode niet geschikt om die klacht te behandelen volgens het Mulligan concept.

Meer info over het Mulligan Concept? Vraag naar Koos Hoogedoorn op 020-6220572.